Rådgivning och utredningar

Ibland har man behov av att lösa specifika uppgifter inom sitt bolag. Det kan vara

  • utredning om lönsamhet
  • investeringsanalyser
  • omläggning av processer eller rutiner
  • värdering av risker
  • omstrukturering av juridisk struktur
  • värdering av delar eller hela bolag, eget eller andras

Är det lönsamt ?

Oftast tror vi att vi vet om något är lönsamt eller inte, men bygger det på aktuella analyser eller på det som gällde för flera år sedan? Finns det även denna gång förutsättningar för en lyckad investering eller har förutsättningarna ändrats? Jag hjälper till med analyser som utgår från det som verkligen är beroende av det vi vill analysera. Vi ser på avgränsningar, förutsättningar och risker i befintliga affärer/projekt eller framtida nysatsningar.

 

Förändringsarbete

Förändringsarbete kan återfinnas på många plan. Det kan vara strategiska förändringar, men många gånger är det långt mer praktiska förändringar som måste genomföras. Processer behöver ibland etableras och ibland kontrolleras, men framförallt kan det behövas en naturlig konsekvens av att rutiner inte fungerar.

I förändringsarbetet måste arbetet ske så pass nära så att det uppfattas som det arbetssätt som gäller och som man gärna vill ha som stomme att utveckla framåt.

Mycket av förändringsarbetet sker genom olika former av Interimsuppdrag.

Risker

Tar vi inga risker så blir det heller inga affärer. Dock ska riskerna vara övervägda och i någon mån mätbara. Inom administration finns det flera processer som, om de inte sköts, genererar onödiga risker som kan leda till ekonomiska konsekvenser som inte beror på att vi har tagit en kalkylerad affärsrisk. Det är onödigt och risker att ta bort fokus från affärsmöjligheten. Har vi inte kontroll på kontoret så blir vi osäkra även utanför kontoret.

Early Warning

Early warning. Vad tittar ni på för att få tryggheten i att affärerna eller bolaget går bra idag och att vi redan nu ser att det också kommer att gå bra om någon vecka eller månad? Är det likviditetsprognosen? Är det en periodiserad orderingång? Är det daglig kundtillströmning? Vi hjälper er att etablera en bra rapportering på dagsbasis, veckobasis eller månadsbasis.