Varför Interim Management ?

Interim Management kännetecknas av att kunna sättas in på kort varsel under kortare eller längre perioder. Det ska vara erfarna personer som bemannar uppdragen för att uppdragsgivaren ska kunna få så snabb effekt som möjligt. Därmed blir det också en kostnadseffektiv lösning, och flexibiliteten i uppdraget är stor.

Du får tillgång till mångårig erfarenhet för den begränsade period som du behöver resursen.

Det kan också visa sig att flera frågor dyker upp längs vägen som kan lösas parallellt eller som tillkommande projekt.

Interim Management - Hur arbetar vi ?

Jag vill utgå från ett tydligt definierat uppdrag som talar om vad som ska genomföras och varför jag är där. Uppdraget kan uppdateras efter hand, men är den gemensamma agendan för uppdraget. Under uppdragets gång sker en dokumenterad uppföljning löpande. Jag arbetar drivande och självständigt, men vill ha en bra dialog om framstegen i uppdraget. Det kan hända att något ska ändras och att vi då är överens om detta.

Interimsuppdrag tar förr eller senare slut och då är det viktigt att det finns ett resultat av uppdraget där någon annan kan ta vid. Jag gör en dokumenterad introduktion och överlämning till eventuella efterträdare.

 

När kan en interim manager användas ?

Det finns många situationer när en Interim Manager är en bra lösning och resurs.

  • När man har beslutat sig för en förändring och behöver dedikerade resurser till uppgifter
  • När man får en lucka i organisationen, frivilligt eller ofrivilligt
  • När man behöver en resurs för att täcka upp för en tid så att man inte behöver fatta förhastade beslut som får negativ effekt på lång sikt
  • När man behöver förstärka kompetensen under en period för att hjälpa organisationen att växa
  • När man behöver både gasa och bromsa och vill ha olika personer engagerade i de olika förloppen

 

Läs mer om interim manager, Lars Klasmark