Hyra Ekonomichef efter behov

När det gäller små och medelstora företag finns en viktig faktor att tänka på när det kommer till frågan om man ska anställa eller hyra ekonomichef, nämligen hur behovet faktiskt ser ut. I många fall är det inte lönsamt att ha en heltidsanställd ekonomichef eller controller, utan företagets ekonomi kan istället tjäna på att denna tjänst hyrs in på konsultbasis.

Vidare så kan det på företag oavsett storlek uppstå ett glapp under den period som en tidigare ekonomiansvarig lämnat sin tjänst och tills en ny har anställts. Att ha någon som känner företaget och tar hand om dess ekonomi även under denna mellanperiod är naturligtvis lika viktigt som vid andra tillfällen i företagets faser.

Hos Denint Consulting kan ni hyra en kompetent ekonomichef, som alltid är redo att stå till tjänst vid ovan beskrivna situationer på ditt företag. Jag har gedigen kunskap när det gäller företagsekonomi och alla de uppgifter som normalt kommer an på en ekonomichef.

När du bestämmer dig för att hyra ekonomichef genom oss på Denint Consulting så går vi tillsammans med er på företaget grundligt igenom vilket behov som föreligger och vad som ska rymmas inom ramarna för uppdraget. Genom en tydlig dialog både innan, under och efter ni bestämt er för att hyra en ekonomichef så ser vi tillsammans till att båda parter blir nöjda efter det att uppdraget är slutfört.

Att hyra ekonomichef som bara jobbar när företaget behöver det gör att det frigörs både tid och ekonomiska resurser. Medan jag sköter det ekonomiska under regelbundet rapportering till er, ges ni tid till att ägna er åt det som är företagets kärnverksamhet.  Denint consulting har erfarenhet av att sköta bokföring, redovisning, löner och övrig ekonomi för företag inom de flesta branscher, så tveka inte att kontakta mig redan idag. Om inte jag kan göra detta själv så finns det fler i nätverket som kan vara aktuella.

 

Hyra ekonomichef från Denint 

Hur arbetar jag?

Jag vill utgå från ett tydligt definierat uppdrag som talar om vad som ska genomföras och varför jag är där. Uppdraget kan uppdateras efter hand, men är den gemensamma agendan för uppdraget. Under uppdragets gång sker en dokumenterad uppföljning löpande. Jag arbetar drivande och självständigt, men vill ha en bra dialog om framstegen i uppdraget. Det kan hända att något ska ändras och att vi då är överens om detta.

Uppdraget tar förr eller senare slut och då är det viktigt att det finns ett resultat av uppdraget där någon annan kan ta vid. Jag gör en dokumenterad introduktion och överlämning till efterträdare.

 


Se på konsultprofil