Tjänsterna fokuserar på att vara praktiskt nyttiga

Jag erbjuder tjänster som ska vara praktiskt nyttiga. Med det menar jag att man snabbt ska komma in i förändringsuppgifterna eller i de dagliga rutiner som bolagen är beroende av för att det löpande processerna ska löpa på bra. Detta gäller såväl för Interim Management som andra finansiella tjänster i form av bokföring, rapportering eller andra speciella uppdrag.

När uppdraget är att upprätthålla en tjänst under period mellan två fasta lösningar är det mest viktigt att funktionen, projekten eller leveranserna fortsatt fungerar utan att tappa i kraft och precision. Många gånger handlar det inte om att uppfinna så mycket nytt, utan att tillsäkra det praktiska dagliga arbetet fortsätter på en bra nivå. Se till att maskinen rullar på och inte stannar, slirar eller går in på stickspår som ingen har frågat efter. 

Om uppdraget istället är konkreta förändringar så blir det viktigt att det inte stannar vid strategier och teorier. Det måste till praktiskt handlande, fysiska men effektiva styrmöten, dags- eller veckorapporter beroende på vilken reaktionstid vi kan acceptera. Det finns alltid många hinder och invändningar men med praktiskt handlande, kan man ta sig förvånansvärt långt. Fördelen med praktiskt handlande är att det berör oftast mer i relation till andra människor, oftast ganska billigt och innebär åtagande som både går att se och förhålla sig till. 

 

For english version, please press here.