Interim Manager Lars Klasmark

 LK1.jpg

 

Interim Manager 2006-  (i egen regi eller associerad)

 • CFO på interimsbasis i flertal branscher
 • omstrukturering av it-bolag, återuppbyggnad av ekonomifunktion
 • outsourcing av it
 • controlleransvarig för större it-verksamhet inom retail
 • industriella it-tjänster, inklusive prissättning
 • investeringsbedömningar inom nöjesindustrin
 • centralisera controllerfunktion inom sjukvård
 • finansiell controlling inom större fastighetsfonder
 • turnaround aktiviteter med utgångspunkt i finansfunktionen

CFO, Ekonomichef, Business Controller, Koncernredovisning 1991-2006

 • längre linjeerfarenhet inom grafiska branschen samt smartcard industrin
 • koncern-CFO för börsnoterat bolag samt dessförinnan CFO i dotterbolag
 • koncernredovisning och koncernrapportering
 • fackliga förhandlingar
 • förvärvsprocesser och due diligence
 • it-ansvar
 • centralisering av ekonomifunktion i en nordisk organisation
 • internationellt arbete

Revisor 1988-1991

 • revision av stora och medelstora bolag såväl noterade som onoterade
 • huvudsakligen inom finans och tillverkande bolag
 • deltagare i förvärvsgranskning och due diligence

Civilekonom vid Stockholm Universitet 1988