Denint Consulting AB

Denint Consulting är ett bolag inriktat mot finansiella tjänster för hela ekonomifunktionen, men som utgår från CFO som roll. Utöver att hyra ut medarbetare som CFO kan jag även bistå med annan uthyrning, men även med egna bokföringstjänster till mindre företag som inte vill bygga upp en egen avdelning. 

Bolaget ägs av Denint AB. Denint etablerades 2006 av Lars Klasmark, som har lång erfarenhet av linjebefattningar som CFO och sedan 2006 som interim manager.