2016-01-02 - Tappa inte tempo. Använd en Interim manager direkt

Utmaningen finns där redan, eller luckan är inte fylld. Vänta inte - det blir sällan bättre av att vänta. Använd en interim manager för att snabbt få kvalificerad hjälp, inriktat på just det behovet som finns just nu. Definiera uppdraget och tidsperspektivet, hyr in och starta jobbet.

Utöver att aktiviteter startar omedelbart så blir det även enklare för den ordinarie chefen att få ett antal utestående punkter åtgärdade utan fördröjning.

 

Denint Consulting kan hjälpa till med Interim Manager.