2015-05-06 - Tar robotarna över ekonomifunktionen?

Inom ekonomifunktionen har automatiseringen inneburit integrerade flöden och standardisering. Men även uppdelning av komplicerade moment i mindre delar så att varje del är enkel och kan skötas av "vem som helst". Och är det vem som helst så kan det också vara en robot. En del hävdar att ytterligare ekonomiarbete kommer att försvinna till olika applikationer. Även om inte roboten kommer och tar över så kan det gå långt. I Harvard Business Review finns en spännande artikel om vad robotarna kommer att ta över i framtiden - och det är inom många områden. För att vara en riktig konkurrent till en robot ska du tänka som en robot. Om du var en robot - vilka jobb skulle du inte bry dig om att konkurrera med människan om för att du vet redan från början att människan är överlägsen dig? Kanske inte räkna. Heller inte minnas eller arkivera. Var är människan så mycket bättre? Det är de jobben som alltid kommer att finnas kvar och som alltid kommer att vara intressanta jobb. 

Läs gärna artikeln i Harvard Business Review