2015-12-08 - Formulera strategier eller bara göra?

Som Interim Manager är man en del av ett företag under en kortare period. Det behöver inte vara problem överallt och att företaget därför inte vet någonting alls om vad de vill. Många gånger är strategin satt och den taktiska vägen utpekad - det som saknas är att göra. Praktiskt handlande istället för allt för mycket funderande om vägen. Naturligtvis behöver man vara lyhörd i sitt arbete, men eftersom man endast är där en kortare period behövs det handling så att uppdraget inte endast slutar med förberedelse, resonemang och avrapportering. Dagligt handlande i praktiska saker är det som gör att maskinen kommer upp i fart och förblir i hög hastighet.