2016-06-01 - Vem ska effektivisera administrationen?

Vem ska effektivisera administrationen? Är det administrationen själv? 

En effektiv administration är en avvägning mellan att vara helt businessorienterad och att även bygga en stabil administration som tar till vara de delar som andra avdelningar i organisationen inte ser som sin specialitet. Samtidigt som man bygger något att vara stolt över internt så ska man kunna visa att man är den stödfunktion som man är anställd för. 

Det är i denna miljö som man ska vara effektiv. En effektivitet behöver något att mätas i relation mot något för att bedöma om avdelningen är en stjärna eller inte. Många gånger kan det brista för det finns lite olika uppfattningar om vad måttstocken är. Den viktigaste måttstocken är dock huvudsakligen det stöd som avdelningen kan ge till styrningen av affärsverksamheten. Om leveranserna hjälper till att sortera, värdera och mäta relevant info så är man en god bit på väg. 

Så effektivitet inom administration kan administrationen klara om det bara finns en vilja att förändra och vara lyhörd, men också en tydlighet vilket stöd som förväntas för att hela tiden förbättra affärerna.