Interim manager från Denint Consulting - Lars Klasmark

Genom bolaget Denint Consulting erbjuder jag interim management med CFO som utgångspunkt. Det innebär att fylla tillfälliga luckor i bemanningen såväl planerade som de som uppstår med kort varsel. Att kunna vara nyttig redan från början är viktigt, och är det som en lång erfarenhet inom såväl linjebefattningar som interim befattningar möjliggör.

Jag kan arbeta utifrån de behov som finns vid det tillfället som har uppstått. Det kan vara en CFO eller ekonomichef, men det kan även vara en controller eller en redovisningsperson. Det viktiga är att man anpassar sig till vad som efterfrågas och snabbt levererar resultat.

Det kan även innebära olika specialuppdrag, t.ex värderingsuppdrag eller annan form av utredningsuppdrag inom ekonomiområdet eller funktioner som har ett gränssnitt till ekonomifunktionen. Läs mer om interim management.

Interim Manager

Interimtjänster som att till exempel hyra ekonomichef eller interim manager, kan nyttjas både för kortare uppdrag och för längre perioder. Uppdragsgivarens behov ska kunna tillsättas på kort varsel och snabbt vara en utförande person. Att snabbt kunna komma till praktiskt genomförande är en viktig komponent. Läs mer om interim management och vad jag kan göra för ert företag, under tjänster i menyn.

 

For english version, please press here.